Artículo Tinc un somni educatiu Projecte Educatiu de Ciutat + Projectes Educatius de Centre = més i millors oportunitats educatives per a tot-hom en xarxa
RESUMEN ARTíCULO

Des de finals dels anys noranta, desenes de municipis catalans s’han dotat d’una eina per coordinar i orientar totes les actuacions educatives en l’àmbit local: els Projectes Educatius de Ciutat (PEC). Des de la participació crítica de tots els agents que eduquen al municipi, es busca construir una política local coherent i equitativa que comprengui tots els temps i tots els espais educatius al llarg de la vida. Sens dubte, un dels elements clau per aconseguir-ho és que els Projectes Educatius de Centre i el Projecte Educatiu del Poble, Barri o Ciutat estiguin en plena sintonia i treballin junts, des d’escales diferents, pels mateixos objectius.FORMATOS DISPONIBLES
$ 591,76