Capítulo Revisar els textos dels alumnes
RESUMEN CAPíTULO

Mitjançant cinc exemples de textos d’alumnes de l’educació secundària obligatòria (ESO), l’autora d’aquest capítol mostra maneres de revisar-los posant el focus en diversos aspectes, com ara la representació del context comunicatiu, la informació rellevant, la coherència semàntica o la cohesió. Acaba amb una reflexió sobre quina mena de valoració i de correcció cal fer. També s’inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
$ 986,27
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
Aquest volum vol ser una ajuda per a la pràctica a l’aula; ofereix algunes pistes, alguns exemples, alguns recursos que ajudin a dur a terme l’activitat docent i que serveixin de base a la reflexió sobre les formes d’ensenyar i aprendre Llengua i Literatura, entenent que les propostes pràctiques son sempre incitacions a l’acció i a la reflexió inherent i necessària a qualsevol pràctica d’ensenyament. Els dos primers capítols tracten del pràcticum i proposen vies per a la reflexió sobre la pròpia pràctica. En els capítols següents es mostren alguns exemples concrets de seqüències d’ensenyament sobre aspectes rellevants en nivells de secundària: el resum, l’exposició oral lligada al treball d’indagació fet pels alumnes, la composició escrita, la sintaxi de l’oració i la relació entre cinema i literatura. Dos capítols ofereixen punts de vista per reflexionar sobre les lectures i sobre com abordar la correcció dels textos. Finalment, s’hi recull un ampli ventall de seqüències didàctiques de Llengua i de Literatura.

Libro disponible por capitulos
INDICE