Artículo Projecte interdisciplinar de llengua i ciències socials: viatge a la carta.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article és l'exemplificació d'una seqüència didàctica o d'un petit projecte interdisciplinari de les àrees de Llengua i de Ciències Socials. Amb aquest treball es pretén, d'una banda, emfasitzar la importància i el rendiment didàctic que té una planificació minuciosa del procés de treball a l'aula, feta des de la perspectiva de les dues disciplines en joc. D'altra banda, es vol justificar la rellevància de la llengua oral, no només com a contingut lingüístic específic, sinó com a organitzador del procés d'aprenentatge. Aquesta relació inseparable entre continguts i llengua s'expressa en la relació entre l'organització del pensament i la verbalització. Aquest projecte va adreçat a l'alumnat del primer cicle d'Ensenyament Secundari Obligatori.FORMATOS DISPONIBLES
$ 986,27