Capítulo La enseñanza de la gramática: pensar la oración
RESUMEN CAPíTULO

A partir de la caracterització del coneixement gramatical dels alumnes, aquest capítol proposa la reflexió entorn de dos eixos: les situacions d’ensenyament i aprenentatge de la gramàtica, i els objectius i continguts gramaticals del currículum, centrats en el concepte d’oració. L’interès de l’activitat metalingüística dels alumnes, implicats en seqüències didàctiques que permeten i promouen el contrast de representacions i interpretacions sobre els elements lingüístics, es dibuixa com una via útil per a l’ensenyament de la gramàtica. Seguint aquesta mateixa línia, el capítol descriu una proposta de mediació en l’elaboració de coneixement gramatical mitjançant el model de seqüència didàctica.FORMATOS DISPONIBLES
$ 986,27
COLECCIONES: Graó Educación

Resumen del libro
A lo largo de los últimos quince años, las reflexiones que se han hecho en didáctica de la lengua –y las propuestas de trabajo correspondientes—han tratado de buscar la coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del uso de la lengua en estas dos vertientes del problema. Esta publicación tiene como objetivo mostrar ejemplos significativos de esta investigación. Así, pues, las situaciones de enseñanza gramatical que se presentan parten de objetivos diversos y de contenidos diferentes, pero tienen en común la pretensión de promover en los alumnos un saber gramatical que arraigue en la observación de la lengua y en el razonamiento gramatical.

Libro disponible por capitulos
INDICE