Canals Cabau, Roser

Canals Cabau, Roser

Doctora en didáctica de las ciencias ì sociales y catedrática de geografía e historia. En el ì ámbito profesional he ejercido como profesora de ì secundaria entre 1985 y 2000. Actualmente soy inspectora ì de Educación del Departament d'Ensenyament de la ì Generalitat de Catalunya y profesora asociada de ì didáctica de las ciencias sociales en la Universidad ì Autónoma de Barcelona. También imparto diversos cursos de ì formación continua en centros de primaria y secundaria ì sobre la toma de decisiones del profesorado para el ì desarrollo de las competencias básicas en el alumnado. Las principales líneas de investigación sobre las que ì trabajo están relacionadas con la enseñanza y el ì aprendizaje competencial y la didáctica de las ciencias ì sociales. Coordino el grupo de trabajo GRICCSO (Grupo de ì Investigación e Innovación en el Currículo de Ciencias ì Sociales) de la asociación de maestros Rosa Sensat. Soy ì miembro de GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les ì Ciències Socials) de la UAB y soy miembro del Consejo de ì Redacción de la revista Aula de Secundaria y Dotze18.

Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària

Canals Cabau, Roser

Sinopsis de Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària
Proposta de desplegament curricular

La proposta que presentem és una eina clarament didàctica, pensada i dissenyada a fi i efecte que el centre educatiu i el professorat tingui dades més concretes que li permetin elaborar el projecte educatiu i curricular del centre a més de les programacions d’aula. Una de les innovacions més capdavanteres del llibre és la defensa i creació del que s’ha anomenat l’àmbit comú, entès com l’espai que ha de recollir i desenvolupar sistemàticament totes les competències transversals, essent la manera més apropiada per resoldre les dificultats que tenen els centres educatius en l’elaboració del seu projecte educatiu i curricular.

PUBLICACIONES DE Canals Cabau, Roser